Si The Show #1

Si The Show #1

Si Cuisine & Mixology 31/12/2020
Si The Show đầu tiên đồng thời cũng là dấu mốc khẳng định Si chính thức đi vào hoạt động, với sự tham gia của chàng ‘hoàng tử’ âm nhạc Hà Anh Tuấn đã mang đến trải nghiệm không thể nào quên trong không gian nghệ thuật của Si.

Si The Show đầu tiên đồng thời cũng là dấu mốc khẳng định Si chính thức đi vào hoạt động, với sự tham gia của chàng ‘hoàng tử’ âm nhạc Hà Anh Tuấn đã mang đến trải nghiệm không thể nào quên trong không gian nghệ thuật của Si.

Loading...